Gdańskie Nieruchomości

Godziny urzędowania

Zarząd - Budynek B
ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz
Dział Eksploatacji Zasobu
TU
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 17:00 (w tym 15:00-17:00 dyżur pracownika działu)
Dział Nadzoru Właścicielskiego
NW
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 17:00 (w tym 15:00-17:00 dyżur pracownika działu)
Dział Organizacyjny
NO
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 17:00 (tylko Kancelaria, 15:00-17:00 dyżur pracownika działu)
Dział Prawny
NM
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Windykacji
NS
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 17:00 (w tym 15:00-17:00 dyżur pracownika działu)
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij