Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Funduszy
ul. Toruńska 23,
80-747 Gdańsk
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
TF
Kierownik
Agnieszka Kukiełczak
58 524 10 88, 58 524 10 63,
TF
Inspektor ds. projektów europejskich
Malwina Mańkowska
58 524 10 88, 58 524 10 63,
pok. 2
TF
Inspektor ds. dokumentacji technicznej
Barbara Dowda-Tchórzewska
58 524 11 90, 58 524 11 83, 58 524 10 96,
TF
Starszy referent ds. dokumentacji technicznej
Wioletta Krzemińska
58 524 11 90, 58 524 11 83, 58 524 10 96,
TF
Inspektor nadzoru
Anna Sochańska
58 524 11 90, 58 524 11 83, 58 524 10 96,
TF
Pomoc administracyjna
Karolina Tymoszewska
58 524 11 90, 58 524 11 83, 58 524 10 96,
pok. 3
TF
Starszy specjalista ds. technicznych
Tomasz Brzeziński
58 524 10 44,
TF
Inspektor ds. funduszy
Piotr Ziętara
58 524 10 44,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij