Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

rekordy: 33.
l.p.
Powierzchnia
1
22.31 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
2
90.00 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
3
91.30 m2
BOM 8
wolny PRZETARG
4
50.63 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
5
18.44 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
6
124.83 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
7
90.90 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
8
48.01 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
9
41.53 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
10
33.67 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
11
250.69 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
12
59.06 m2
BOM 1
wolny PRZETARG
13
120.39 m2
BOM 1
wolne w prog 1 zł PRZETARG
14
11.85 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
15
184.58 m2
BOM 9
wolny KONKURS OFERT
16
64.09 m2
BOM 8
wolne w prog 1 zł PRZETARG
17
18.30 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
18
122.25 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
19
36.60 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
20
35.38 m2
BOM 4
wolne w prog 1 zł PRZETARG
21
34.62 m2
BOM 1
wolne w prog 1 zł PRZETARG
22
41.28 m2
BOM 4
wolny KONKURS OFERT
23
73.97 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
24
68.00 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
25
86.88 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
26
323.06 m2
BOM 1
wolny PRZETARG
27
23.48 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
28
12.42 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
29
38.60 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
30
17.08 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
31
30.57 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
32
19.95 m2
BOM 8
wolny PRZETARG
33
126.54 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij