Gdańskie Nieruchomości

Podwórka

DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
ul. Partyzantów 74 (budynek B)
80-254 Gdańsk

pokój
stanowisko
numery telefonów
pok. 202
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Iwona Beszterda
58 345 08 56, 58 524 10 85,
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Sylwia Sypytkowska
58 345 08 56, 58 524 10 85,
pok. 203
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Kamila Sowińska
58 524 11 87, 58 524 11 96,
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Karolina Stosik
58 524 11 87, 58 524 11 96,
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Monika Suliga
58 524 11 87, 58 524 11 96,
pok. 204
Pomoc administracyjna
Kamil Komkowski
58 552 40 32,
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Aneta Mazurek
58 552 40 32,
pok. 205
Kierownik
Wioleta Holender
58 524 10 55, 58 552 12 49,
Zastępca kierownika
Anna Wojciechowicz
58 524 10 55, 58 552 12 49,

Godziny przyjęć

poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij