Gdańskie Nieruchomości

Podwórka

DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
ul. Partyzantów 74 (budynek B)
80-254 Gdańsk

pokój
stanowisko
numery telefonów
pok. 202
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Iwona Beszterda
58 345 08 19, 58 345 08 56,
Starszy referent ds. nadzoru właścicielskiego
Joanna Miler
58 345 08 19, 58 345 08 56,
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Sylwia Sypytkowska
58 345 08 19, 58 345 08 56,
pok. 203
Starszy referent ds. nadzoru właścicielskiego
Justyna Kłobukowska
58 524 11 87, 58 552 40 32,
Starszy referent ds. nadzoru właścicielskiego
Aneta Mazurek
58 524 11 87, 58 552 40 32,
Starszy referent ds. nadzoru właścicielskiego
Karolina Stosik
58 524 11 87, 58 552 40 32,
pok. 204
Zastępca kierownika
Wioleta Holender
pok. 205
Zastępca Dyrektora
Karolina Pacholska
58 524 10 55, 58 520 79 13,

Godziny przyjęć

poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij