Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Przetarg na dostawę i montaż tablic numerowych

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, w maksymalnej ilości 1800 sztuk tablic numerowych (porządkowych) oraz tabliczek z nazwą zarządcy umieszczanych pod tablicami numerowymi

- dostawa i montaż w maksymalnej ilości 700 sztuk tablic porządkowych na garażach administrowanych przez Zamawiającego.

 

Termin składania ofert:
16.07.2019 r. godzina: 10:00

 

Szczegółówe informacje na temat zamówienia publicznego - po kliknięciu w poniższy link: 

https://bip.nieruchomoscigda.pl/dzialalnosc/zamowienia-publiczne/zamowienie-4210.htm

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij