Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej

W poniedziałek 29 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej 4. Na rzecz mieszkańców w lokalu działać będą m.in. Centrum Wsparcia Seniora, Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Parter i piętro budynku zostały przez nas kompleksowo wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu rewitalizacji.
zdjęcie 1

Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/nowe-oblicze-i-zadania-biskupiej-4,a,151663

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij