Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Poznaliśmy wykonawcę, który wykona projekt remontu zabytkowego budynku przy Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku.

Budynek przy al. Zwycięstwa 43A, w którym mieściła się niegdyś kawiarnia „Połowa Alei”, jest pierwszym, zakwalifikowanym do remontu w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zabytków, który realizujemy. Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji, który przygotuje projekt remontu.

W ramach realizowanych zadań, Gdańskie Nieruchomości administrują nieruchomościami, które w ponad 90% wybudowane zostały jeszcze przed II Wojną Światową. Nasze budynki modernizujemy w ramach kilku programów. Aby umożliwić przywrócenie świetności obiektom o szczególnych walorach architektonicznych, w roku 2019 rozpoczęliśmy realizację Gdańskiego Programu Ochrony Zabytków. Jako pierwszy, do kompleksowego remontu zakwalifikowany został budynek znajdujący przy Al. Zwycięstwa 43A, w którym mieściła się niegdyś kawiarnia „Połowa Alei”. Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, a sam budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Planowane prace mają na celu przywrócenie obiektowi dawnej funkcji poprzez zlikwidowanie wtórnych podziałów i wprowadzenie jednolitego przeznaczenia w otwartej przestrzeni, a także przestrzenne uporządkowanie wnętrza z ponownym uwzględnieniem funkcji usługowo – gastronomicznej. Wykonane zostaną także prace konserwatorskie, co pozwoli odzyskać nieruchomości jej dawny urok. Już za kilka miesięcy dowiemy się, jak po zaplanowanym remoncie wyglądać będzie budynek, w którym od 1903 roku aż do końca II Wojny Światowej, działała dawna Café Halbe Allee. 

W ubiegłym tygodniu rozstrzygaliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę oraz sprawowanie nadzorów autorskich dla budynku. Swoje oferty złożyło siedmiu projektantów. Najlepszą okazała się propozycja złożona przez gdańską firmę Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA. Przy wyborze oferty pod uwagę brana była zarówno korzystna cena zaproponowana przez Wykonawcę, jak również termin wykonania prac projektowych oraz dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy, który w swoim dorobku posiada liczne projekty remontów, przebudów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, usługowych i sakralnych, w tym projekt termomodernizacji budynku Collegium Marianum w Pelplinie, projekt przebudowy zespołu pocystersko-katedralnego w Pelplinie (Bazylika Katedralna, Wyższe Seminarium Duchowne), projekt rozbudowy i przebudowy budynku Muzeum Diecezjalnego, projekt przebudowy i zmiany sposobu budynku mieszkalnego przy ul. Reduta Wyskok 6AB. 

Do realizacji zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej skierowany został projektant Waldemar Barski, który  współpracował dotychczas m.in. przy projektach remontów, kolorystyki elewacji i docieplenia kamienic w Gdańskim Śródmieściu, projekcie wzmocnienia sklepienia kryształowego w Muzeum Narodowym w Gdańsku,  projekcie wzmocnienia muru gotyckiego w Śródmieściu Gdańska czy przy projekcie przebudowy Sieni Ekonomistów - Zespołu wejściowego Dworu Artusa w Gdańsku.

W przyszły tygodniu zaplanowane jest podpisanie umowy, zgodnie z którą prace projektowe zostaną wykonane w terminie 120 dni od daty jej podpisania.

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4735.htm 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij