Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pierwsze 6 z 13 budynków wkrótce przejdzie kompleksową modernizację w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu.

Budynki Biskupiej Górki zostaną objęte kompleksowymi remontami dotyczącymi m.in. wykonania izolacji, remontu dachu, remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej oraz usamodzielnienia lokali mieszkalnych.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gdańskie Nieruchomości realizują modernizację 47 budynków na 4 obszarach Gdańska. Dla poszczególnych obszarów przewidziany został różny zakres prac remontowych, w tym również kompleksowa modernizacja wraz ze zmianą  sposobu ogrzewania i układu funkcjonalnego przestrzeni w budynkach.

W 2019 r. zrealizowaliśmy kompleksowy remont trzech lokali przeznaczonych na działania społeczne. Działające na Dolnym Mieście Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, Youth Point w Nowym Porcie oraz Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4 to miejsca, które już służą mieszkańcom jako przestrzeń integracji, wsparcia i rozwoju talentów.

W ramach rewitalizacji zadania kompleksowy remont przejdą budynki w następujących lokalizacjach:

ul. Salwator 7

ul. Biskupia 8A

ul. Biskupia 11

ul. Biskupia 17

ul. Biskupia 27

ul. Na Stoku 12B

ul. Na Stoku 15

ul. Na Stoku 23

ul. Na Stoku 25

ul. Na Stoku 40

ul. Na Stoku 35

ul. Na Stoku 40

ul. Rogaczewskiego 45

Niebawem ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót w budynkach przy ul. Biskupia 8A, 17, 27, ul. Na Stoku 12B, 35 oraz ul. Rogaczewskiego 45.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08 Konwersja, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZiT.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij