Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 6.10.2018 r. w niezamieszkałym budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a, w dniu 7.10.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podjęły prace zabezpieczające budynek oraz otoczenie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi,w asyście Straży Pożarnej oraz Policji, usunięte zostały elementy budynku mogące stwarzać zagrożenie dla użytkowników. O godzinie 17.30 prace zostały zakończone a teren zabezpieczony. Dla uniknięcia dostępu do budynku osób postronnych poza zabezpieczeniem okien i drzwi, budynek został również objęty ochroną fizyczną.


W dniu 08.10.2018 r. podjęte zostaną czynności związane z rozbiórką budynku.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij