Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Konferencja prasowa Radnych Miasta Gdańska z 27.02.2019 r. - oświadczenie Gdańskich Nieruchomości

Oświadczenie Gdańskich Nieruchomości w sprawie konferencji prasowej Radnych Miasta Gdańska.

W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji prasowej Radnych Prawa i Sprawiedliwości Pani Elżbiety Strzelczyk, Pana Kacpra Płażyńskiego i Pana Andrzeja Skiby informujemy, że szczegółowe wyjaśnienia poruszanych kwestii zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji, o której była mowa podczas konferencji. Jednocześnie informujemy, że procedury przetargowe realizowane przez Gdańskie Nieruchomości, w zależności od wartości szacunkowej zamówienia, prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto, w sprawie związanej z remontem lokalu przy ul. Strajku Dokerów 17/2 zarówno przeprowadzający kontrolę Radni Miasta Gdańska, jak i przedstawiciele mediów otrzymali pełną informację dotyczącą zakresu, przebiegu prac remontowych oraz ich kosztów. Informacje dotyczące kwestii remontu ww. lokalu dostępne są w zakładce ,,komunikaty prasowe’’ na stronie Gdańskich Nieruchomości (https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci?kategoria=komunikaty-prasowe).

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij