Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Oświadczenie

,,Sesja Rady Miasta Gdańska 28.03.2019 r. - oświadczenie''

Ja, Aleksandra Strug w imieniu Gdańskich Nieruchomości oświadczam, że w komunikacie prasowym zatytułowanym ,,Sesja Rady Miasta Gdańska 28.03.2019 r. - oświadczenie'', opublikowanym w dniu 28 marca 2019 r. pod adresem https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/komunikaty-prasowe,2078.html bezpodstawnie rozpowszechniono nieprawdziwe informacje o audytorze wewnętrznym Gdańskich Nieruchomości stwierdzając, iż pracownik ten wyniósł z zakładu dokumenty audytowe.

W związku z powyższym, przepraszam Pana audytora wewnętrznego Gdańskich Nieruchomości za naruszenie jego dóbr osobistych i za to, że wprowadzono w błąd opinię publiczną tym nieprawdziwym stwierdzeniem, na skutek czego narażono go na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego''. 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij