Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Uproszczenia dla przedsiębiorców w postępowaniach na remonty lokali mieszkalnych

Gdańskie Nieruchomości wspierają przedsiębiorców wprowadzając ułatwienia w przystępowaniu do postępowań na remonty lokali mieszkalnych, które teraz są bardziej dostępne również dla małych, rodzinnych firm.

Wielu spośród naszych partnerów biznesowych wynajmujących miejskie lokale użytkowe, otrzymało już pomoc w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Przedsiębiorców. Nie mniej ważną dla nas grupą przedsiębiorców są firmy budowlane, które realizują z nami remonty mieszkań i modernizacje budynków. Do nich właśnie kierujemy pakiet ułatwień przetargowych.

Jednym z zadań Gdańskich Nieruchomości, jest systematyczna modernizacja zasobu, co pozwala na realizację polityki mieszkaniowej Miasta Gdańska. Zadanie to realizujemy z przedsiębiorcami z branży budowlanej.

Dlatego też, jako nasz wkład we wsparcie przedsiębiorców, a tym samym  zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii SARS-CoV-2 w przestrzeni gospodarczej, przygotowaliśmy uproszczenia, dotyczące udzielania zamówień na remonty lokali. Uproszczenia umożliwią przystępowanie do naszych postępowań jeszcze większej liczbie podmiotów gospodarczych. Mniejszy zakres zamówienia, obniżona wysokość wadium czy częściowa płatność po realizacji poszczególnych etapów, ułatwi wykonawcy zachowanie płynności finansowej i bieżące regulowanie należności związanych z realizacją zadania.

Więcej informacji o ułatwieniach

https://www.nieruchomoscigda.pl/wiadomosci/aktualnosci,2637.html 

W piątek, 10.04.2020 r. ogłosiliśmy pierwszy przetarg na remonty lokali mieszkalnych w uproszczonej formule. Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert, w terminie do 28.04.2020 r.

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-4663.htm 

Szczegółowe informacje o formach wsparcia przedsiębiorców www.nieruchomoscigda.pl 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij