Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Rozbiórka budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 28

Trwa planowana rozbiórka nieruchomości przy ul. Trakt św. Wojciecha 28. Z uwagi na położenie budynku prace podzielone zostały na dwa etapy i potrwają do soboty 8 sierpnia.

Trwa ręczna rozbiórka dachu oraz kondygnacji I piętra. Drugi, mechaniczny etap rozbiórki z użyciem maszyn, zaplanowany został na sobotę 08.08.2020 r. i z uwagi na duże natężenie ruchu na pobliskiej ulicy Podmiejskiej, przeprowadzony zostanie w godzinach wczesno porannych.

Prowadzone prace zorganizowane zostały w taki sposób, aby nie było konieczności zmiany organizacji ruchu, tym niemniej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu budynku.

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij