Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Mieszkania do remontu znalazły najemców w ramach II edycji Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych 2020 r.

Poznaliśmy wyniki drugiej edycji Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych 2020. Jeszcze w tym roku kolejnych 21 gdańskich rodzin otrzyma klucze do mieszkań, które samodzielnie wyremontują.

Ideą Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych jest przyznanie mieszkań osobom, które umieszczone są w wykazie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu ze względu na niskie dochody, a które zadeklarują wyremontowanie ich we własnym zakresie i na własny koszt. W zamian za wykonanie remontu, najemcom przysługuje zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz płatności za czynsz na czas jego trwania (maksymalnie do 12 miesięcy).

Program zapoczątkowano w 2020 roku i od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób oczekujących na przydział mieszkania. W tym roku przeprowadzono dwie edycje. Pierwsza wystartowała w czerwcu. Mieszkańcom zaproponowano wówczas 30 lokali. Po zapoznaniu się z ich lokalizacją, stanem technicznym i oględzinach, setka rodzin zdecydowała się na przystąpienie do PON. 23 spośród nich otrzymało tytuł prawny do wybranych przez siebie mieszkań i przeprowadzi ich remonty. 

Druga edycja, w ramach której do wyboru było kolejne 30 lokali odbyła się w terminie 31 sierpnia – 5 września. W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały wyniki, zgodnie z którymi, kolejne 21 oczekujących rodzin zostanie najemcami lokali mieszkalnych. Pozostałe 9 mieszkań, które nie zostały zagospodarowane w pierwszym terminie, będzie przedmiotem „dogrywki”, która potrwa od 27 do 29 października. W tym terminie na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl ponownie uruchomiona zostanie interaktywna lista lokali. Ostateczne wyniki drugiej, ostatniej w tym roku edycji PON poznamy 6 listopada.

Szczegółowe informacje o ofercie oraz wyniki dostępne są na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij