Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Nowe stawki za wodę i ścieki

Informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 28 maja 2018 r., (GD.RET.070/195/D/2018.KR) zmienia się opłata za wodę i odprowadzanie ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres 36 miesięcy od dnia 9.06.2018 roku.

Tabela 1. 
Wysokość cen za dostarczoną wodę i za odprowadzonie ścieków w gospodarstwach domowych.

Lp.

Okres obowiązywania ceny

Jednostka
miary
Cena netto
za dostarczoną
wodę *
Cena netto
za odprowadzone
ścieki *
1. 09.06.2018 - 31.05.2019 zł / m3 4,15 5,63
2. 01.06.2019 - 31.05.2020 zł / m3 4,28 5,70
3. 01.06.2020 - 31.05.2021 zł / m3 4,38 5,80

* Do ceny netto zostanie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi zasadami

 

Tabela 2. 
Wysokość cen za dostarczoną wodę i za odprowadzonie ścieków dla przemysłu i pozostałych odbiorców.

Lp.

Okres obowiązywania ceny

Jednostka
miary
Cena netto
za dostarczoną
wodę *
Cena netto
za odprowadzone
ścieki *
1. 09.06.2018 - 31.05.2019 zł / m3 4,21 5,63
2. 01.06.2019 - 31.05.2020 zł / m3 4,34 5,70
3. 01.06.2020 - 31.05.2021 zł / m3 4,44 5,80

* Do ceny netto zostanie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi zasadami

Do pobrania
Załączniki:
Decyzja GD.RET.070/195/D/2018.KR 2018-05-28 pdf | 5,64 MB pobierz
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij