Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pomoc dla gdańskich przedsiębiorców wydłużona o kolejny miesiąc.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną oraz przedłużeniem obowiązujących w kraju ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, gdańscy przedsiębiorcy po raz kolejny liczyć mogą na wsparcie ze strony Miasta.

W ramach pomocy, najemcy gminnych lokali użytkowych i dzierżawcy nieruchomości gminnych ponownie skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu najmu/dzierżawy. To pomoc dla wszystkich, których obroty z tytułu prowadzonej działalności, w miesiącu grudniu 2020 r., okazały się niższe w porównaniu do grudnia 2019 r. Tym przedsiębiorcom przysługiwać będą ulgi za miesiąc styczeń 2021 r. w postaci:

1)     Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60%

2)     Obniżenia wysokości czynszu o 50% - jeśli obroty spadły o 30% - 60%

Gdy różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%, obniżenie wysokości czynszu nie ma zastosowania.

W przypadku gdy najemca nie uzyskał przychodów w grudniu 2019 r., do porównania przychodów przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy 2019 r., w którym przychody uzyskiwał.

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach czynszu najmu/dzierżawy wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z ulgi, kierować można do Gdańskich Nieruchomości:

⇒ W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⇒ W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).

⇒ Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.

⇒ W formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa dnia 10 lutego 2021 r.

Przedstawione rozwiązania to kolejny element realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Miasto wciąż aktywnie dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji i nieustannie podejmuje działania, które pozwolą zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:       

⇒      Wsparcie dla Przedsiębiorców - styczeń 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70

lub

⇒      Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12 

Do pobrania
Zarządzenie nr 138/21
2021-02-05
pdf | 398,49 KB
Zarządzenie nr 157/21
2021-02-05
pdf | 523,68 KB
Wniosek styczeń 2021
2021-02-05
doc | 230,5 KB
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij