Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Usuwanie skutków piątkowej burzy.

Natychmiast po zakończeniu intensywnych opadów deszczu pracownicy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przystąpili do sprzątania wskazanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, newralgicznych punktów, umożliwiając udrożnienie ciągów komunikacyjnych i pieszych.

Pracownicy GZNK wykonywali te prace w uzupełnieniu działań GZDiZ, który w te tereny skierował sprzęt mechaniczny.

Dział Utrzymania Porządku i Czystości, będący komórką struktury organizacyjnej GZNK bierze udział w wielu akcjach wspomagając mieszkańców w utrzymaniu czystości. Ich niebagatelne doświadczenie, poparte jest udziałem w koordynowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego akcjach, związanych ze zdarzeniami kryzysowymi w latach 2015-2017, wynikającymi z nawalnych deszczy. Pracownicy GZNK zabezpieczają skarpy, sprzątają chodniki i inne miejsca niedostępne dla maszyn.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij