Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Właścicielu, zarządco nieruchomości! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku.

Poznaj sposoby składania deklaracji.

Wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 r., dokonać powinni zgłoszenia do końca czerwca br.

W przypadku, gdy instalacja źródła ciepła miała miejsce po 1 lipca 2021 r., deklarację złożyć należy w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Deklarację możesz złożyć w szybki i łatwy sposób, wybierając drogę elektroniczną, wchodząc na oficjalną stronę  https://ceeb.gov.pl/ lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski, Biuro Energetyki

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 Gdańskie Nieruchomości

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk 

lub dostarczyć osobiście pod wskazane wyżej adresy.

Wszystkie informacje, instrukcje oraz wzory deklaracji znaleźć można na stronie: https://ceeb.gov.pl/

ceeb plakat


piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij