Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zmiana nazwy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

Miło nam poinformować, że Podczas 53. sesji Rady Miasta Gdańska, która odbyła się 24.05.2018 r., Radni pojęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Z chwilą podjęcia Uchwały Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zmienił nazwę na Gdańskie Nieruchomości.

Gdańskie Nieruchomości, obok zadań związanych z administracją, realizują wiele innych działań mających na celu wspieranie mieszkańców. Są to między innymi programy aktywizujące działalność gospodarczą, takie jak ,,Lokal na start za złotówkę’’ czy ,,Gdańskie Otwarte Pracownie’’, a także programy społeczne, jak ,,Publiczna oferta najmu lokali socjalnych’’ i ,,Gdański program mieszkalnictwa społecznego’’. Inicjujemy również działania obywatelskie ukierunkowane na dbałość o środowisko mieszkaniowe, poprzez programy ,,Wspólne podwórko’’ oraz  ,,Zagospodarowanie podwórek Głównego Miasta’’.

Jako wsparcie dla osób borykających się z problemem zadłużenia wprowadziliśmy działania inżynierii ekonomicznej w postaci świadczenia wzajemnego (odpracowanie zadłużenia czynszowego), rozłożenia na raty czy zamiany mieszkania. 

Nowa nazwa ,,Gdańskie Nieruchomości’’ nie tylko w pełni odzwierciedla szeroki kontekst działalności Zakładu, precyzyjnie wpisuje się również w politykę Miasta dotyczącą ujednolicenia i uproszczenia identyfikacji jednostek miejskich.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij