Gdańskie Nieruchomości

Wsparcie osób zadłużonych

Zapoznaj się z:

nr opis
GZNK 30/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowego Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie: ułatwienia uregulowania zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczenia osobistego (datio in solutum).

GZNK A 2/2017
do
100/2012

Aneks Nr 2 z dnia 25.01.2017 r. do Zarządzenia Nr 100/2012 z dnia 07.12.2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

GZNK A 1/2014
do
100/2012

Aneks nr 1 z dnia 09 grudnia 2014 r. do Zarządzenia nr 100/2012

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

GZNK 100/2012

Zarządzenie nr 100/2012 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

GZNK 67/2006

Zarządzenie nr 67/2006 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy z dnia 9 listopada 2006 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

RMG 651/04

Uchwała Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

KONTAKT

Zadzwoń
58 524 11 92
Napisz
zadluzenie@nieruchomoscigda.pl
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij