Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

W skład Działu Wspólnot wchodzi:

Zespół ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie - reprezentuje Gminę Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których Gmina jest członkiem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, obejmującego w szczególności głosowanie pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych w zakresie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 r.

Zespół ds. Wspólnot – wykonuje czynności zarządzania nieruchomością wspólna w oparciu o art. 205 KC oraz pełnomocnictwa udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości.

DZIAŁ WSPÓLNOT
ul. Partyzantów 74 (budynek B), 80-254 Gdańsk

pokój
stanowisko
numery telefonów
pok. 208
Specjalista ds. wspólnot
Anna Gurczyńska
58 552 12 49,
Specjalista ds. wspólnot
Anna Wojciechowicz
58 552 12 49,
pok. 209
Zastępca kierownika
Urszula Kuleszewicz
58 552 12 48,
pok. 210
Kierownik - pełnomocnik Dyrektora ds. wspólnot
Irena Maj
58 520 79 13,
pok. 213
Specjalista ds. wspólnot
Jerzy Chmielewski
58 520 87 83, 58 520 90 08, 58 343 04 81,
Specjalista ds. wspólnot
Anna Zielińska
58 520 90 08, 58 520 87 83, 58 343 04 81,
pok. 214
Specjalista ds. wspólnot
Halina Wojciechowicz
58 522 07 70, 58 524 10 67, 58 552 37 58,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy

Godziny przyjęć

poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij