Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

W skład Działu Nadzoru Właścicielskiego wchodzi:

Zespół ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie - reprezentuje Gminę Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których Gmina jest członkiem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, obejmującego w szczególności głosowanie pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych w zakresie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 r.

Zespół ds. Wspólnot – wykonuje czynności zarządzania nieruchomością wspólna w oparciu o art. 205 KC oraz pełnomocnictwa udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości.

DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
ul. Partyzantów 74 (budynek B), 80-254 Gdańsk

pokój
stanowisko
numery telefonów
pok. 202
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Iwona Beszterda
58 345 08 56, 58 345 08 19,
pok. 203
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Magdalena Bacławska
58 552 40 32,
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Małgorzata Hinc
58 552 40 32,
Pomoc administracyjna
Aneta Mazurek
58 552 40 32,
pok. 204
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Wioleta Holender
58 520 79 13,
pok. 205
Kierownik
Karolina Pacholska
58 524 10 55,
pok. 208
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Gurczyńska
58 552 12 49,
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Wojciechowicz
58 552 12 49,
pok. 209
Zastępca kierownika
Urszula Kuleszewicz
58 552 12 48,
pok. 213
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Kinga Baran
58 524 11 94, 58 520 90 08, 58 520 87 83, 58 343 04 81,
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Jerzy Chmielewski
58 520 87 83, 58 524 11 94, 58 520 90 08, 58 343 04 81,
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Zielińska
58 520 90 08, 58 524 11 94, 58 520 87 83, 58 343 04 81,
pok. 214
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Wenzeł
58 524 10 67, 58 522 07 70, 58 552 37 58,
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Halina Wojciechowicz
58 522 07 70, 58 524 10 67, 58 552 37 58,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy

Godziny przyjęć

poniedziałek 07:00 - 15:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 07:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij