Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Ruszyła szósta edycja programu „Wspólne podwórko”

,,Wspólne podwórko’’ to program konkursowy wspierający działania mieszkańców na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania.

To już szósta edycja programu Gminy Miasta Gdańska, realizowanego przez Gdańskie Nieruchomości od 2014 roku.

Program „Wspólne Podwórko – 2019” umożliwia mieszkańcom zagospodarowanie wnętrz podwórzowych zgodnie z potrzebami użytkowników. Adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających umowę dzierżawy lub współdzierżawy terenu przyległego do nieruchomości.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000,00 zł, a ostateczny termin składania kompletnej dokumentacji konkursowej upływa z dniem 15 marca 2019 r.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, regulamin programu konkursowego oraz wykaz niezbędnych dokumentów znaleźć można na stronie  https://www.nieruchomoscigda.pl/podworka/projekty/wspolne-podworko

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij