Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. monitorowania należności

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. modernizacji i inwestycji

Lista ponad stu budynków do remontu

To ABSOLUTNIE sprawa bez precedensu! Przedstawiamy listę 102 budynków, które wyremontujemy! Tak gigantycznej skali remontów w historii Gdańska nie było! Nieruchomości znajdują się w różnych dzielnicach miasta. Nasi najlepsi specjaliści każdego dnia pracują nad pozyskaniem dofinansowań z różnych źródeł. I idzie im świetnie! W tym konkretnym przypadku mówimy o kilkuset milionach złotych! Gdańsk cudownie zmienia się na naszych oczach – zapewnia wiceprezydent Piotr Kryszewski wspólnie z dyrektorem Gdańskich Nieruchomości Ziemowitem Borowczakiem.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłat

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska ds. kancelaryjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. monitorowania należności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij