Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Drugi przetarg na najem lokali użytkowych: 18.10.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 10 października 2019 roku, biorących udział w dniu 18 października 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych.

Wyniki III edycji Publicznej Oferty Najmu Lokali Socjalnych

Ogłaszamy, że znane są już wyniki III edycji Publicznej Oferty Najmu Lokali Socjalnych 2019, skierowanej do osób umieszczonych na zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska wykazie osób oczekujących na lokal socjalny. Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku we współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami. Poniżej zestawienie wyników III edycji.

Zarządzenie Nr 1624/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Spotkania z seniorami

W związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, jak co roku miesiąc październik dedykowany jest Seniorom. Z okazji Gdańskich Dni Seniora postanowiliśmy zorganizować spotkania informacyjne dla mieszkańców, mające na celu ułatwienie dotarcia do wiedzy na temat możliwych form wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Wrześniowe targi mieszkaniowe

W miniony weekend uczestniczyliśmy w Targach Mieszkań i Domów w AmberExpo. Nasi specjaliści zaprezentowali ofertę mieszkań do zamiany i lokali użytkowych oraz opowiedzieli o prowadzonych przez nas inwestycjach. Zainteresowaniem cieszyła się także atrakcja w postaci wirtualnego spaceru po odnowionej kamienicy przy ul. Chłodnej.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. organizacyjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowiska ds. dokumentacji technicznej w branżach sanitarnej i elektrycznej.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Zarządzenie Nr 1338/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 1086/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. kosztorysowania.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij