Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1416/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych na terenie Miasta Gdańska.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora .

Konkurs na najem lokali użytkowych: do 31.08.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. wspólnot.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. finansowych.

Najem w trybie bezprzetargowym: do 30.08.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym, w drodze zbierania i wyboru ofert.

Nowy wygląd i funkcjonalność naszej strony www

Miło nam poinformować, że strona internetowa Gdańskich Nieruchomości zmieniła dziś wygląd. Wraz ze zmianą stylistyki wprowadziliśmy szereg udogodnień, które pozwolą w dużo bardziej komfortowy sposób na korzystanie z jej funkcjonalności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rozliczeń.

Nowe stawki za wodę i ścieki

Informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 28 maja 2018 r., (GD.RET.070/195/D/2018.KR) zmienia się opłata za wodę i odprowadzanie ścieków.

Zmiana nazwy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

Miło nam poinformować, że Podczas 53. sesji Rady Miasta Gdańska, która odbyła się 24.05.2018 r., Radni pojęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Z chwilą podjęcia Uchwały Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zmienił nazwę na Gdańskie Nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. płac .

BOM 2 już w nowej siedzibie.

Od poniedziałku, 26 marca 2018 r., pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców nr 2 przyjmują interesantów w nowej lokalizacji przy ulicy Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij