Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Publiczna Oferta Najmu Lokali Socjalnych - II tura

Informujemy, że w dniach 17.06.2019 r. - 19.06.2019 r. udostępniona jest interaktywna lista w ramach Publicznej Oferty Najmu Lokali Socjalnych. Lokale socjalne, niezagospodarowane w I turze pierwszej edycji oferty, zostały umieszczone w wykazie ponownie, w ramach II tury. 

Drugi przetarg na najem lokali użytkowych: 24.06.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 12 czerwca 2019 roku, biorących udział w dniu 24 czerwca 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. dokumentacji technicznej w branżach sanitarnej i elektrycznej.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. kosztów.

OFERTA PRACY: Administrator

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowiska Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor nadzoru w branży elektrycznej.

OFERTA PRACY: Inspektor nadzoru

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Remontów.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij