Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ewidencji czynszów.

Mieszkania za remont przyznane!

Zakończyła się pierwsza edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych.Już wkrótce 18 rodzin z Gdańska zostanie najemcami mieszkań w zamian za wykonanie remontu.

Nie kosimy z powodu suszy

Na administrowanych przez nas terenach rozpoczął się montaż tabliczek informujących o ograniczeniu koszenia w związku z suszą.

Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy wyniki konkursu na Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami są lokalni artyści. Program Miasta Gdańska zakłada wynajem miejsca do prowadzenia pracy twórczej na preferencyjnych warunkach. Przyznanych zostało 5 lokali, które pełnić będą rolę pracowni artystycznych, a jednocześnie miejsc integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko Radcy Prawnego.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij