Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Komunikat w sprawie zmiany siedziby BOM 4

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16.10.2018 r. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 4 zmienia siedzibę z dotychczasowej, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 167B, na nową, przy ul. Gościnnej 17 w Gdańsku.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Dziś od 14.00 utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ul. Zamiejskiej, Podmiejskiej, Raduńskiej

W związku z rozpoczęciem prac związanych z rozbiórką budynku przy ul. Podmiejskiej 11-11A, który został uszkodzony na skutek pożaru w sobotę (6 października br.), dziś tj. 8 października (poniedziałek) o godzinie 14.00 ze względu na prace wyburzeniowe konieczne jest zamknięcie skrzyżowania ulic Zamiejskiej, Podmiejskiej i Raduńskiej.

Pożar budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 6.10.2018 r. w niezamieszkałym budynku przy ul. Podmiejskiej 11/11a, w dniu 7.10.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podjęły prace zabezpieczające budynek oraz otoczenie.

Najem w trybie bezprzetargowym: do 24.10.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora /st. inspektora nadzoru.

"Rudy Kot" czeka na najemcę

Lokal przy ul. Garncarskiej 18/20, dawny Rudy Kot, miejsce w którym odbył się pierwszy koncert rockowy w Polsce i o którym w 1957 roku w Rejsach pisano, że ,,…jako klub Pracowników Kultury z powodzeniem prowadzi dającą dobre wyniki pracę z młodzieżą…’’ czeka na najemcę.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Porozumienie o rozszerzeniu współpracy z MOPR

W piątek, 14 września 2018 r., Gdańskie Nieruchomości i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisały wspólne porozumienie o realizacji celu pod nazwą: „Rozszerzenie dostępu do informacji na temat możliwości wsparcia osób w trudnej sytuacji ekonomicznej”.

Dwuetapowy konkurs na najem lokali użytkowych: do 19.10.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnego prawnie i fizycznie lokalu użytkowego przy ulicy Garncarska 18/20 przeznaczonego do oddania w najem w trybie dwuetapowego pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora / st. inspektora nadzoru

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Oświadczenie w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12

W nawiązaniu do oświadczenia Gdańskich Nieruchomości z dnia 31.08.2018 r. w sprawie budynku przy ul. Zawiejskiej 12 informujemy, że podstawą do ponoszenia przez Gdańskie Nieruchomości opłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych są podjęte przez właścicieli lokali prawomocne Uchwały, w których określona jest wysokości opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Na podstawie tych Uchwał wystawiane są zawiadomienia o ich wysokości opłat, zawierające również ustaloną przez właścicieli wysokość zaliczek na poczet dostawy mediów.

Rudy Kot już wkrótce do wynajęcia

Miejsce, w którym odbył się pierwszy koncert rockowy w Polsce, lokal użytkowy o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych, już wkrótce ponownie na mapie kulturalnej Miasta Gdańska.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora .

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. wspólnot.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko ds. finansowych.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij