Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Poz. Dział Lokalizacja Numery telefonów
1 Kancelaria Partyzantów 74 58 524-10-60
2 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 1 Dyrekcyjna 7 58 301 45 53
3 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 2 Mściwoja II 44 58 512 30 57
4 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 3 Na Zaspę 31 58 340 02 70
5 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 3 Sienna 6 58 307 37 46
6 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 4 Jana Styp-Rekowskiego 14 58 309 04 55
7 Rzecznik Prasowy 58 524 10 82
8 Dział Prawny 58 522 07 71
Dział Nadzoru Właścicielskiego
9 Zespół ds. podwórek 58 524 11 96
10 Zespół ds. wspólnot 58 520 90 08
11 Zespół ds. punktów gromadzenia odpadów 58 524 10 85
12 Zespół ds. projektów miejskich 58 345 08 19
Lokale użytkowe
13 Zespół ds. opłat 58 524 10 48
14 Zespół ds. monitoringu należności (windykacja) 58 772 73 63
15 Dział Nieruchomości i Lokali Użytkowych 58 309 10 12
Dział Finansowo-księgowy
16 Zespół ds. realizacji płatności 58 524 10 06
17 Zespół ds. podatków i opłat 58 524 10 65
18 Zespół ds. księgowości wspólnot 58 524 10 68
19 Zespół ds. księgowości finansowej 58 524 10 04
20 Dział Inwestycji i Funduszy 58 524 10 63
Poz. Dział
Lokalizacja Numery telefonów
1 Kancelaria
Partyzantów 74 58 524-10-60
2 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 1
Dyrekcyjna 7 58 301 45 53
3 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 2
Mściwoja II 44 58 512 30 57
4 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 3
Na Zaspę 31 58 340 02 70
5 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 3
Sienna 6 58 307 37 46
6 Punkt Obsługi Kancelaryjnej 4
Gościnna 17 58 309 04 55
7 Rzecznik Prasowy
58 524 10 82
8 Dział Prawny
58 522 07 71
Dział Nadzoru Właścicielskiego
9 Zespół ds. podwórek
58 524 11 96
10 Zespół ds. wspólnot
58 520 90 08
11 Zespół ds. punktów gromadzenia odpadów
58 524 10 85
12 Zespół ds. projektów miejskich
58 345 08 19
Lokale użytkowe
13 Zespół ds. opłat
58 524 10 48
14 Zespół ds. monitoringu należności (windykacja)
58 772 73 63
15 Dział Nieruchomości i Lokali Użytkowych
58 309 10 12
Dział Finansowo-księgowy
16 Zespół ds. realizacji płatności
58 524 10 06
17 Zespół ds. podatków i opłat
58 524 10 65
18 Zespół ds. księgowości wspólnot
58 524 10 68
19 Zespół ds. księgowości finansowej
58 524 10 04
20 Dział Inwestycji i Funduszy
58 524 10 63
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij