Gdańskie Nieruchomości

Gdańsk EKO Synergy

Gdańsk EKO Synergy - projekt rozpoczynający proces modernizacji energetycznej 250 budynków mieszkalnych w Gdańsku.

Celem projektu EKO Synergy jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w miastach, poprzez kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią.

Dzięki dofinasowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu inwestycyjnego ELENA, rozpocznie się przygotowanie procesu zmierzającego do poprawy efektywności energetycznej i remontów 250 budynków na terenie miasta Gdańska. Dofinansowanie obejmuje opracowanie audytów energetycznych i przygotowanie dokumentacji technicznej w tym opracowanie systemu zarządzania energią.

Istotnym elementem tego projektu jest wdrożenie Systemu Zarządzania Energią. Docelowo wszystkie budynki gminne znajdą się w jednym systemie zarządzania, tzw. Centrum Zarządzania Energią, którego zadaniem będzie optymalizowanie funkcjonowania budynków, a w konsekwencji ograniczenie zapotrzebowanie i zużycia energii.

Porozumienie w sprawie realizacji projektu podpisane zostało 4 listopada 2022 r. przez Panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz.

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach projektu Gdańsk EKO Synergy wyniesie ponad 13 mln zł, które w 90 % finansowane będzie ze środków European Investment Bank.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij