Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. modernizacji i inwestycji

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. budżetu

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. budżetu.

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. utrzymania technicznego

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. utrzymania technicznego.

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. nieruchomości

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłat

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska ds. kancelaryjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. monitorowania należności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. utrzymania technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. komunikacji - Rzecznika Prasowego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych w Dziale Utrzymania Technicznego i Porządku.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Specjalisty - Rzecznika Prasowego.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij