Gdańskie Nieruchomości

Wsparcie osób zadłużonych

ZADŁUŻENIE I CO DALEJ?

grafika fala

Zmagasz się z zadłużeniem czynszowym? Rozumiemy, że przyczyną powstania długu mogą być różne sytuacje, od choroby, po utratę pracy i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Niezależnie od tego, co spowodowało powstanie długu, nie jesteś z tym sam. Zgłoś się do nas, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI

1. Raty - Być może najkorzystniejszą dla Ciebie ulgą będzie rozłożenie zadłużenia na raty. Wystarczy, że porozmawiasz o tym z naszym specjalistą, wspólnie uzgodnicie szczegóły porozumienia. Pamiętaj, że przy tej formie pomocy nie ma żadnych dodatkowych opłat i kosztów, jak np. przy zaciąganiu kredytu. To przykład, kiedy długu nie opłaca się spłacać kolejnym długiem.

2. Odpracowanie Świadczenie osobiste – polega na odpracowaniu zaległości poprzez wykonywanie drobnych prac, np. porządkowych. Tym sposobem możesz pozbyć się nie tylko własnych zaległości, ale również pomóc członkom dalszej rodziny. Pamiętaj, że wykonując świadczenie, nie utracisz prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

3. Restrukturyzacja

strzałka w prawo

Wariant 1 – Spłata jednorazowa

Spłać jednorazowo 40% zadłużenia, a pozostałe 60% należności zostanie umorzone na podstawie zawartego porozumienia.


strzałka w prawo

Wariant 2 – Spłata w ratach

W zależności od wysokości zadłużenia, spłata długu możliwa jest nawet w 120 ratach.
Spłać 60 % należności w miesięcznych ratach, a my umorzymy pozostałe 40 % zadłużenia.

Już dziś porozmawiaj o swoim zadłużeniu z naszym specjalistą.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Obszar Administracyjny 1
ul. Dyrekcyjna 7,
nr tel.: 58 320 80 13.

Obszar Administracyjny 2
ul. Mściwoja II 44,
nr tel.: 58 520 43 16.

Obszar Administracyjny 3
ul. Na Zaspę 31,
nr tel.: 58 340 60 97;
ul. Sienna 6,
nr tel.: 58 320 80 35.

Obszar Administracyjny 4
ul. Jana Styp-Rekowskiego 14,
nr tel.: 58 341 23 10.

Jeśli masz problem z bieżącym regulowaniem opłat z uwagi na niskie dochody, możesz skorzystać z pomocy w postaci obniżki dochodowej i dodatków (np. mieszkaniowego lub osłonowego),które mogą obniżyć dotychczasowe koszty.

Dodatek mieszkaniowy – o dodatek ten ubiegać się może każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotne są jedynie: niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.

Dodatek osłonowy – świadczenie zastępuje dotychczasowy dodatek energetyczny. Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej na celu niwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

Obniżka dochodowa – obniżka dotyczy wyłącznie czynszu i uzależniona jest od uzyskanych dochodów. Przyznana może zostać na okres 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków oraz obniżki znajdziesz na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń: www.gcs.gda.pl lub uzyskasz pod numerem telefonu: 58 326 50 00.

KONTAKT

Zadzwoń
58 524 11 92
Napisz
kn@nieruchomoscigda.pl
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij