Gdańskie Nieruchomości

Wsparcie osób zadłużonych

Mieszkasz w lokalu komunalnym w Gdańsku i masz kłopoty z płatnością za czynsz?
Zgłoś się do nas i porozmawiaj o swoim zadłużeniu. Zaległości czynszowe możesz nie tylko rozłożyć na raty, ale też odpracować. Jeżeli problemem jest zbyt wysoki czynsz, pomyśl o zamianie lokalu na mniejszy.


Jedną z form pomocy w wyjściu z problemu zadłużenia oferowaną przez Gdańskie Nieruchomości, skierowaną do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jest możliwość uregulowania zaległości czynszowych w formie świadczenia osobistego. Świadczenie polega na wykonywaniu na rzecz Gminy uzgodnionych czynności, takich jak drobne prace porządkowe, remontowe i biurowe. Zasady udzielania pomocy w spłacie zadłużenia poprzez świadczenie wzajemne oraz zakres możliwych prac reguluje Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. .

Aby skorzystać z możliwości wykonania świadczenia rzeczowego użytkownicy powinni zgłaszać się do Obszarów Administracyjnych, właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie zostaną ustalone warunki jego wykonania.

UWAGA:
Odpracować można nie tylko własne zadłużenie, ale również zaległości np. członków dalszej rodziny.
Od 01.04.2018 r. stawka za wykonywanie świadczenia wzajemnego wynosi 15 zł/godz.
Wykonując świadczenia osobiste nie utracisz prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie jest formą uregulowania zaległego czynszu powyżej 6 miesięcy. Wyłącza się możliwość wykonania świadczenia rzeczowego od osób posiadających zaległości za krótszy okres.

Warunkiem wykonania świadczenia jest uiszczanie bieżących zobowiązań, chyba że Dyrektor Gdańskich Nieruchomości postanowi inaczej.

KONTAKT

Zadzwoń
58 524 11 92
Napisz
zadluzenie@nieruchomoscigda.pl
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij