Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Bałtyckiej 25.

W piątek 14.07.2023 r. w godzinach wczesnoporannych otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 25 w Jelitkowie. Nasze służby niezwłocznie udały się na miejsce zdarzenia. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa znaczna część połaci dachu oraz pomieszczeń mieszkalnych. W zdarzeniu nie ucierpiała żadna z osób przebywających w budynku. Nieruchomość nie nadaje się do ponownego zasiedlenia, a wszyscy mieszkańcy otrzymali propozycję tymczasowego zakwaterowania.

Rewitalizacja Biskupiej Górki – pierwszy budynek po kompleksowym remoncie już gotowy do zamieszkania.

Biskupia Górka to jeden z obszarów Gdańska objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, który dzięki remontom budynków, ulic i działaniom społecznym przechodzi metamorfozę. Na terenie miasta Rewitalizacją objętych zostało w sumie 45 budynków mieszkalnych, 13 z nich przeznaczono do kompleksowych prac remontowych. W ostatnich dniach czerwca zakończono prace w pierwszym z budynków na Biskupiej Górce, przy ul. Salwator 7, do którego już niebawem wprowadzą się mieszkańcy.

Gdański program restrukturyzacji należności przedłużony o kolejny rok.

Cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem program restrukturyzacji należności czynszowych, dzięki któremu już niemal 330 rodzin rozwiązało problem zadłużenia, 25 maja 2023 r, podczas sesji Rady Miasta Gdańska przedłużony został o kolejny rok. Możliwość umorzenia nawet 60% należności, urealnienie stanu nieściągalnych już zadłużeń, uniknięcie kosztów nieskutecznych egzekucji oraz aktywizacja uczestników programu w bieżącym regulowaniu należności czynszowych to główne korzyści realizowanego od 2020 r. programu.

Termomodernizacje budynków komunalnych.

Aż 26 miejskich budynków przejdzie kompleksowe remonty w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 20 mln zł. Planowane zakończenie remontów to koniec 2023 roku.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij