Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Obsługa lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska odbywa się w Dziale Nieruchomości. Terenem działania jest obszar administracyjny Miasta Gdańska .

rekordy: 25.
l.p.
Powierzchnia
1
22.31 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
2
90.00 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
3
91.30 m2
BOM 8
wolny PRZETARG
4
50.63 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
5
18.44 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
6
124.83 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
7
90.90 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
8
48.01 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
9
250.69 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
10
59.06 m2
BOM 1
wolny PRZETARG
11
11.85 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
12
184.58 m2
BOM 9
wolny KONKURS OFERT
13
18.30 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
14
122.25 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
15
36.60 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
16
41.28 m2
BOM 4
wolny KONKURS OFERT
17
73.97 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
18
68.00 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
19
86.88 m2
BOM 7
wolny KONKURS OFERT
20
323.06 m2
BOM 1
wolny PRZETARG
21
23.48 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
22
12.42 m2
BOM 2
wolny KONKURS OFERT
23
38.60 m2
BOM 7
wolny PRZETARG
24
19.95 m2
BOM 8
wolny PRZETARG
25
126.54 m2
BOM 8
wolny KONKURS OFERT
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij