Gdańskie Nieruchomości

Rejestr pism

Rejestr przyjętych pism

Szanowni Państwo.

Dzięki rejestrowi przyjętych pism mogą Państwo sprawdzić następujące informacje:

  • datę wpływu pisma do działu/komórki organizacyjnej Gdańskich Nieruchomości
  • nazwę działu, do którego wpłynęło pismo
  • działy którym przekazano i które zajmują się daną sprawą

W przypadku wątpliwości co do statusu jaki ma Państwa sprawa, prosimy o kontakt z właściwą jednostką organizacyjną Gdańskich Nieruchomości.
Jeżeli otrzymane informacje będą się różnić z prezentowanymi na stronie danymi, prosimy o kontakt na adres sekretariat@estategda.pl.

W pole znajdujące się poniżej należy wpisać numer kancelaryjny pisma (numer pisma/Symbol działu, np.: "1/NAK") .


piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij