Gdańskie Nieruchomości

Przyjęcia interesantów

Dyrektor Naczelny Gdańskich Nieruchomości

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pierwszą środę miesiąca
w godzinach 1200 – 1400,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi zakładu, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się co drugi tydzień, w środę
w godzinach 1200 – 1400,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi zakładu, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę
w godzinach 1200 – 1400,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Główny Księgowy

Wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi zakładu, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Główny Księgowy przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdą środę
w godzinach 1200 – 1400,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Prezydent Miasta Gdańska

przyjmuje w ramach skarg i interwencji po uprzednim umówieniu
w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12.

Zastępcy Prezydenta

przyjmują w ramach skarg i interwencji we wszystkie środy po uprzednim umówieniu
w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij