Gdańskie Nieruchomości

Przyjęcia interesantów

Interwencjami zajmują się pracownicy, którzy kierują komórkami organizacyjnymi Gdańskich Nieruchomości, właściwymi dla zgłaszanej sprawy. Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej. Interesanci, chcący się spotkać z Dyrekcją Zakładu, muszą najpierw przedstawić szczegóły tematu rozmowy oraz umówić się w Biurze Dyrekcji. Poniżej nasze dane kontaktowe:

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: 58 524 10 17, 58 524 10 60;
e-mail: biurodyrekcji@nieruchomoscigda.pl
Z Borowczak
Ziemowit Borowczak
Dyrektor Naczelny
Gdańskich Nieruchomości
M Kwieciński
Michał Kwieciński
Zastępca Dyrektora
ds. nadzoru właścicielskiego.
K Pacholska
Karolina Pacholska
Zastępca Dyrektora
ds. gospodarowania zasobem
A Grenda-Jastrzembska
Anna Grenda-Jastrzembska
Zastępca Dyrektora
ds. finansowych - Główny Księgowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij