Gdańskie Nieruchomości

Dla mieszkańców

Obsługa mieszkańców

 1. Punkt Obsługi Kancelaryjnej 1
  ul. Dyrekcyjna 7, pok. 1
  tel. 58 301 45 53
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
  środa od 9:00 do 17:00
 2. Punkt Obsługi Kancelaryjnej 2
  ul. Mściwoja II 44, pok. 1
  tel. 58 512 30 57
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
  środa od 9:00 do 17:00
 3. Punkt Obsługi Kancelaryjnej 3
  ul. Na Zaspę 31, pok. 1
  tel. 58 340 02 70
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
  środa od 9:00 do 17:00
 4. Punkt Obsługi Kancelaryjnej 4
  ul. Gościnna 17, pok.1
  tel. 58 309 04 55
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
  środa od 9:00 do 17:00

Wspólnoty Mieszkaniowe

Gmina Miasta Gdańska posiada udziały w ponad 3300 Wspólnotach Mieszkaniowych. Jeśli jesteś najemcą komunalnego lokalu mieszkalnego we wspólnocie, skontaktuj się z Działem Wspólnot.

Dział Wspólnot

Wykaz Wspólnot w których Gmina posiada udziały

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij