Gdańskie Nieruchomości

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdańskie Nieruchomości zobowiązują się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze stron internetowych należących do Gdańskich Nieruchomości wchodzących w skład portalu estategda.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie odwiedzaj naszych serwisów oraz nie rejestruj się w naszych bazach i nie udostępniaj nam żadnych danych osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Używamy plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach, które nie stanowią danych osobowych, w celu:

 • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania
 • obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach

W cookies wykorzystywane będą następujące dane:

 • adres IP twojego urządzenia,
 • adres URL żądania,
 • nazwa domeny,
 • typ przeglądarki,
 • liczba kliknięć,
 • data i godzina korzystania z serwisu,

Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.

Zezwolenie na korzystanie z materiałów portalu nieruchomoscigda.pl

 1. Użytkownikom portalu nieruchomoscigda.pl zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych Gdańskich Nieruchomości, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej www.nieruchomoscigda.pl, oraz autora, jeśli jest podany.
 2. Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych.
 3. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody redakcji nieruchomoscigda.pl.
 4. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.
 5. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Redakcja nieruchomoscigda.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zezwoleniu. Wszystkie zmiany będą odpowiednio wyróżniane a każda nowa wersja będzie publikowana z nową datą.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Gdańskich Nieruchomości przy okazji publikacji artykułów, wyników przetargów na najem, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Redakcja serwisów internetowych Gdańskich Nieruchomości nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij