Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Umowy

Umowa najmu lokalu użytkowego-garażu

Umowa najmu miejsca postojowego w hali garażowej

Umowa najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa

Umowa użyczenia lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego

Regulaminy

Regulamin użyczania lokali komunalnych

+ kryteria kwalifikujące oraz punktacja wniosków o użyczenie lokali komunalnych.

Regulamin trybu bezprzetargowego - Gdańskie Otwarte Pracownie

Regulamin organizowania i przeprowadzania postępowania na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”

Regulamin negocjacji

Regulamin organizowania i przeprowadzania negocjacji na najem okazjonalny lokali użytkowych lub pomieszczeń, w lokalach będących w trwałym zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

Regulamin konkursu ofert - podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą

Regulamin organizowania i przeprowadzania pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na rzecz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Regulamin przeprowadzania przetargu publicznego

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na najem lokali użytkowych, w tym garaży oraz miejsc postojowych w halach garażowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Regulamin konkursu ofert

Regulamin organizowania i przeprowadzania pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na najem lokali użytkowych, w tym garaży oraz miejsc postojowych w halach garażowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska wraz z drukiem oferty.

Regulamin wynajmu - tryb bezprzetargowy

Regulamin organizowania i przeprowadzania postępowania na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Oferty / wnioski

„Gdańskie Otwarte Pracownie”

Oferta najmu lokalu użytkowego/garażu/miejsca postojowego w hali garażowej

w trybie pisemnego konkursu ofert

Wniosek o zwolnienie z kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij