Gdańskie Nieruchomości

Dział Nieruchomości

Regulaminy

Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na cele związane z gospodarką rolną.

Zarządzenie Nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Regulamin dzierżawy niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Regulamin oddawania w dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu innym niż rolnicze stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – wersja po wprowadzonych zmianach Zarządzeniem Nr 10/2013 Dyrektora GZNK SZB z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Oferty / wnioski

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

z przeznaczeniem na ogród warzywno – kwiatowy.

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną.

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną.

Oferta dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele inne niż rolnicze

Umowy

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele inne niż rolnicze

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

przeznaczonej na ogród

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

na cele związane z gospodarką rolną

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej

przylegającej do lokalu użytkowego

Oświadczenia

Oświadczenia

wymagane w procedurach dzierżawy

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij