Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zmiany w realizacji zadań związanych z dzierżawą nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele komercyjne.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych na cele komercyjne - sprawdź gdzie uzyskasz potrzebne informacje.

Szanowni Państwo,

w związku z przejęciem przez Urząd Miejski w Gdańsku zadań z zakresu dzierżaw nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele komercyjne tj. zaplecza budowy, miejsca parkingowe, handel, usługi itp.

Uprzejmie informujemy, że sprawy należy kierować do Referatu Udostępniania Nieruchomości Gruntowych Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Telefon kontaktowy: 58 323 61 42 lub 58 323 60 73.

Mail: ws@gdansk.gda.pl

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij