Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

OFERTA PRACY: Inspektor nadzoru

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru.

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. windykacji

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. windykacji.

Najem w trybie bezprzetargowym : do 18.04.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert – z przeznaczeniem na prowadzenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych

Przetarg na najem garaży : 16.04.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 16 kwietnia 2019 roku w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na garaże.

Drugi przetarg na najem lokali użytkowych: 29.03.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 21 marca 2019 roku, biorących udział w dniu 29 marca 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. kosztów

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. kosztów .

Zarządzenie Nr 387/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. dokumentacji technicznej

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. dokumentacji technicznej w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej .

Przetarg na najem lokali użytkowych : 29.03.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 29 marca 2019 roku w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Przetarg na najem lokali użytkowych : 21.03.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 21 marca 2019 roku w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

Drugi przetarg na najem lokali użytkowych: 07.03.2019 r.

Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 27 lutego 2019 roku, biorących udział w dniu 7 marca 2019 roku w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych.

Najem w trybie bezprzetargowym : do 08.03.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert

Najem w trybie bezprzetargowym : do 18.03.2019 r

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert.
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij