Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. rozliczeń

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. rozliczeń.

Rewitalizacja nabiera rozpędu! Poznaliśmy wykonawcę prac dla pierwszego budynku, który przejdzie modernizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na Dolnym Mieście.

Po intensywnym okresie opracowania niezbędnej dokumentacji i zbierania ofert, rozpoczął się etap weryfikacji wniosków złożonych w postępowaniach i wyłaniania wykonawców prac w pierwszych budynkach mieszkalnych w rejonach objętych Rewitalizacją. Wyłoniliśmy wykonawcę remontu budynku przy Placu Wałowym 5A, a już wkrótce poznamy także wykonawców, którzy podejmą się remontu 10 budynków w Nowym Porcie.

Zarządzenie Nr 177/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców - na cel związany z gospodarką rolną

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij