Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. egzekucji.

Nowe przestrzenie dla artystów – kolejne Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane.

Przyszli najemcy Gdańskich Otwartych Pracowni już wkrótce rozpoczną działalność w nowych Gdańskich Otwartych Pracowniach. Dzięki Programowi Miasta Gdańska, który realizujemy, lokalni artyści mogą ubiegać się o wynajem miejsca do prowadzenia pracy twórczej na preferencyjnych warunkach. Trzy lokale użytkowe we Wrzeszczu i w Nowym Porcie mają już swoich najemców, którzy stworzą miejsca integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności.

Wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii - już ponad 40 postępowań ogłoszonych na uproszczonych zasadach

Gdańscy przedsiębiorcy od początku epidemii liczyć mogą na pomoc. Formy, jakie przybiera wsparcie od Miasta są różne: obniżka czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, odroczenie płatności czy ułatwienia przetargowe dla firm budowlanych, realizujących z nami remonty mieszkań, które w naszych procedurach wprowadziliśmy już w kwietniu bieżącego roku.

OFERTA PRACY: Administrator

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administratora.

Zarządzenie Nr 1507/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty

Komunikat w sprawie zmian w funkcjonowaniu Gdańskich Nieruchomości

W związku z rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem oraz objęciem Gdańska czerwoną strefą epidemiczną, również w Gdańskich Nieruchomościach konieczne było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu zakładu. Ze względu na występujące zagrożenie, a co za tym idzie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, zmuszeni jesteśmy do minimum ograniczyć bezpośrednie kontakty.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij