Gdańskie Nieruchomości

Wsparcie osób zadłużonych

Jedną z form uporania się z problemem zadłużenia jest możliwość zamiany lokalu komunalnego na inny.

Przyczyną występowania problemu zadłużenia jest często zajmowanie przez użytkownika zbyt dużego, lub zbyt drogiego w utrzymaniu mieszkania. Zamiana umożliwia zmianę lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu, dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców. W przypadku osób zgłaszających chęć zamiany zadłużonego lokalu komunalnego, poszukiwania kontrahenta koncentrują się wśród osób deklarujących spłatę zadłużenia w ramach zamiany mieszkań. Zamiana mieszkań odbywa się na pisemny wniosek obu stron, natomiast spłata zadłużenia realizowana jest na podstawie Umowy Przejęcia Długu określającej wysokość, termin i warunki spłaty.

Aby rozpocząć:

  1. Zapoznaj się z zasadami zamiany mieszkań
  2. Sprawdź aktualne oferty zamiany
  3. Skontaktuj się z Działem Nieruchomości, gdzie specjalisci ds. zamiany mieszkań udzielą pełnych informacji tel.: 58 320 80 68

KONTAKT

Zadzwoń
58 524 11 92
Napisz
zadluzenie@nieruchomoscigda.pl
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij