Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. finansowych.

Zaproszenie do Strefy Mieszkańca - Targi Mieszkaniowe Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE

Gdańskie Nieruchomości na dobre zagościły wśród wystawców Targów Mieszkaniowych Nowy Dom Nowe Mieszkanie. W Strefie Mieszkańca, nasi specjaliści udzielać będą informacji dotyczących oferty zamiany mieszkań, wynajmu lokali użytkowych oraz prowadzonych programów miejskich i planów modernizacyjnych budynków.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. lokali użytkowych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. kosztorysowania.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. obróbki danych cyfrowych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. pomiarów nieruchomości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko administratora.

Zmieniamy się dla Was – nowy podział w strukturach Gdańskich Nieruchomości

Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się otoczenie w obszarze działalności Gdańskich Nieruchomości, stale doskonalimy nasze działanie i dostosowujemy je do zmieniających się potrzeb mieszkańców Gdańska.

Naszym celem jest zarówno ułatwienie dostępu do naszych biur, ale także zwiększenie efektywności, podniesienie sprawności i skuteczności naszych działań, a w rezultacie kolejny krok ku rozwojowi. Począwszy od stycznia 2020 roku, wprowadzamy zmiany w obszarze działalności podstawowej komórki organizacyjnej, tj. dotychczasowych Biur Obsługi Mieszkańców. Przez ostatnie pół roku nasz Zespół ds. zmian w strukturze organizacyjnej, wnikliwie analizował aktualne uwarunkowania funkcjonowania zakładu. Wynikiem tej pracy jest nowa struktura obsługi mieszkańców.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. kancelaryjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. eksploatacji zasobu.

Rozstrzygnięcie konkursu "Wspólne podwórko 2019"

Protokół z prac Komisji kwalifikująco-oceniającej do programu konkursowego „Wspólne podwórko 2019”,  wspierającego inicjatywy sąsiedzkie zagospodarowania terenów przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych.

Free Time Festiwal

Podczas ostatniego weekendu 6-7 kwietnia 2019 r. mogliście spotkać nasz zespół w strefie Miasta Gdańska, gdzie opowiadaliśmy o Gdańskich Rewolucjach Podwórkowych oraz o naszych programach, jak Wspólne Podwórko czy Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta. Nasi pracownicy chętnie podpowiadali jak sprawić, aby podwórko stało się idealnym miejscem na spędzanie wolnego czasu.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij