Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko administratora.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. magazynowych.

Oświadczenie w sprawie realizacji wyroku eksmisji Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego

W związku z wyrokiem sądu nakazującym Stowarzyszeniu Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego i Historycznego wydanie nieruchomości właścicielowi, w dniu wczorajszym komornik w asyście policji prowadził na miejscu czynności związane z odzyskaniem nieruchomości. Wcześniejsze wielokrotne próby polubownego odzyskania nieruchomości nie przyniosły efektów. Po kilkugodzinnych negocjacjach z udziałem Policji, komornik wpuszczony został na teren, dokonał oględzin części nieruchomości i zdecydował o przerwaniu czynności.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora nadzoru.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. sprawozdawczości.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. technicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. dokumentacji technicznej.

Termomodernizacje budynków komunalnych.

Aż 26 miejskich budynków przejdzie kompleksowe remonty w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 20 mln zł. Planowane zakończenie remontów to koniec 2023 roku.

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij