Gdańskie Nieruchomości

Ankiety

Opinia o nas

Szanowni Państwo!
Gdańskie Nieruchomości pełnią rolę usługodawczą wobec mieszkańców Gdańska. Naszym celem jest spełnianie jej jeszcze lepiej i sprawniej. W trosce o jakość usług świadczonych przez nasz zakłd, przygotowaliśmy poniższą ankietę. Dlatego też chcielibyśmy, aby wyrazili Państwo swoją opinię na temat pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości. Prosimy o wypełnienie ankiety.

pola oznaczone jedynką1 są wymagane

1. CZY BYLIŚCIE PAŃSTWO ZADOWOLENI Z ZAŁATWIENIA SPRAW W GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCIACH?1
2. PROSZĘ WYBRAĆ FORMĘ KONTAKTU1

PROSIMY, ABYŚCIE PAŃSTWO W PIĘCIOSTOPNIOWEJ SKALI DOKONALI OCENY PRACY ZAKŁADU

3. System oznakowania budynku jest przejrzysty1
4. Odszukanie właściwego działu nie sprawia trudności1
5. Profesjonalizm oraz fachowość pracowników1
6. Uprzejmość i kultura obsługi interesanta1
7. Informacja przekazywana przez pracownika jest jasna i zrozumiała1
8. Informacje są czytelne i dostępne1
9. Jakość informacji w kontakcie telefonicznym1
10. Jakość informacji udzielanej bezpośrednio w Gdańskich Nieruchomościach1
11. Czas oczekiwania na obsługę1
12. Terminowość załatwienia sprawy1
13. Godziny pracy1

PRZEDSTAW SWOJA OPINIĘ NA TEMAT NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ PROFILU NA FACEBOOK’U.

W przypadku nie korzystania przez Pana/ią ze strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub facebooka, proszę zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”.

15. Ocena strony Biuletynu Informacji Publicznej (bip.nieruchomoscigda.pl)1
16. Ocena strony internetowej Gdańskich Nieruchomości (www.nieruchomoscigda.pl)1
17. Ocena profilu facebook – Gdańskie Nieruchomości 1
19. CO WEDŁUG PANI/PANA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA JAKOŚĆ ZAŁATWIANYCH SPRAW?1
ZAZNACZ JEDNĄ ODPOWIEDŹ

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij