Gdańskie Nieruchomości

Biura Obsługi Mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1
Adres: ul. Sienna 6, Gdańsk Stogi
Kierownik: Stanisław Chomik
E-mail: bom1@nieruchomoscigda.pl
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW
58 307 37 46,
pokój nr 1
Godziny przyjęć
poniedziałek:7:00 - 15:00
wtorek:7:00 - 15:00
środa:7:00 - 17:00 1
czwartek:7:00 - 15:00
piątek:7:00 - 15:00
1 w godzinach 15:00 -17:00 dyżur pełnią tylko wyznaczeni pracownicy;
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1 POI
BOM1
Punkt Obsługi Interesantów
POI BOM1
58 307 37 46,
pok. 3
BOM1
Administrator
Beata Michniewicz
58 320 78 57,
pok. 6
BOM1
Pomoc administracyjna
Kamila Koczan
58 524 10 70,
BOM1
Inspektor ds. rozliczeń
Monika Porczyk
58 524 10 70,
pok. 101
BOM1
Administrator
Jolanta Lenczowska
58 320 78 56,
pok. 102
BOM1
Administrator
Adam Piotrowski
58 320 80 33,
pok. 103
BOM1
Administrator
Anna Zblewska
58 304 37 60,
pok. 104
BOM1
Kierownik BOM
Stanisław Chomik
pok. 105
BOM1
Zastępca kierownika
Iwona Karwowska
58 307 30 47, 58 300 05 37,
BOM1
Administrator
Anna Nowaczyk
58 300 05 37, 58 307 30 47,
pok. 107
BOM1
Starszy administrator
Teresa Sielewicz
58 320 73 38,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij