Gdańskie Nieruchomości

Godziny urzędowania

Obszar Administracyjny 1 - Biuro Dyrekcyjna 7
ul. Dyrekcyjna 7,
Gdańsk - Śródmieście
Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
KF
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Dział Windykacji
NS
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 17:00 (w tym 15:00-17:00 dyżur pracownika działu)
Główny Specjalista ds.opłat i rozliczeń
KO
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Obszar Administracyjny 1
UO1
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij