Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Obszar Administracyjny 1 - Biuro Dyrekcyjna 7
ul. Dyrekcyjna 7,
Gdańsk - Śródmieście
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
UO1
Punkt Obsługi Interesantów
Punkt Obsługi Interesantów - POI
58 301 45 53,
pok. 2
UO1
Administrator
Małgorzata Góra
58 320 80 32,
pok. 3
UO1
Administrator
Paulina Falandysz
58 320 75 30,
UO1
Pomoc administracyjna
Alicja Pujsza
58 320 75 30,
pok. 4
UO1
Kierownik
Irena Gackowska
58 320 80 29,
pok. 5
UO1
Zastępca kierownika
Dorota Stryczyńska
58 301 19 53,
pok. 6
UO1
Specjalista ds. rozliczeń
Katarzyna Kammer
58 524 10 48,
pok. 8
UO1
Pomoc administracyjna
Honorata Banaś
58 320 02 85, 58 300 05 45,
UO1
Administrator
Anna Bączkowska
58 320 02 85, 58 300 05 45,
NS
Specjalista ds. windykacji
Iwona Chwastowska
58 320 02 85, 58 300 05 45,
NS
Specjalista ds. windykacji
Iwona Kraśniewska
58 320 02 85, 58 300 05 45,
NS
Inspektor ds. windykacji
Elżbieta Pakizer
58 320 02 85, 58 300 05 45,
pok. 10
UO1
Administrator
Katarzyna Łyjak
58 320 80 28,
UO1
Administrator
Monika Samociak
58 320 80 28,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij