Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Obszar Administracyjny 1 - ul. Dyrekcyjna 7
ul. Dyrekcyjna 7 ,
80-252 Gdańsk - Śródmieście
uo1@nieruchomoscigda.pl
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
NO
Punkt Obsługi Kancelaryjnej
Punkt Obsługi Kancelaryjnej 1 - POK 1
58 301 45 53 ,
NO
Pomoc administracyjna
Aleksandra Gańska
58 301 45 53 ,
pok. 2
UO1
Administrator
Karolina Kwapisz-Jędrak
58 302 47 39 ,
UO1
Administrator
Agnieszka Leśków
58 302 47 39 ,
pok. 3
UO1
Administrator
Paulina Falandysz
58 302 12 35 , 58 320 75 30 ,
UO1
Administrator
Karolina Szynkowska
58 302 12 35 , 58 320 75 30 ,
pok. 4
UO1
Kierownik
Irena Gackowska
58 320 80 29 ,
pok. 5
UO1
Zastępca Kierownika
Anita Tur
58 301 19 53 ,
pok. 6
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Iwona Gonera
58 524 10 48 , 58 302 27 62 ,
KN
Referent ds. rozliczeń
Danuta Kozak
58 524 10 48 , 58 302 27 62 ,
KN
Inspektor ds. opłat
Dominika Mazur
58 524 10 48 , 58 302 27 62 ,
KN
Specjalista ds. rozliczeń
Iwona Miszkiel
58 524 10 48 , 58 302 27 62 ,
KN
inne
Aleksandra Muszyńska
58 524 10 48 , 58 302 27 62 ,
pok. 7 ŚWIETLICA
KN
Inspektor ds. windykacji
Dariusz Dębicki
58 300 05 45 , 58 302 64 35 , 58 320 80 13 , 58 300 05 45 , 58 300 05 45 ,
KN
Specjalista ds. windykacji
Iwona Kraśniewska
58 300 05 45 , 58 302 64 35 , 58 320 80 13 , 58 300 05 45 , 58 300 05 45 ,
KN
Specjalista ds. windykacji
Justyna Ladowska
58 300 05 45 , 58 302 64 35 , 58 320 80 13 , 58 300 05 45 , 58 300 05 45 ,
KN
Inspektor ds. monitorowania należności
Agata Loll
58 300 05 45 , 58 302 64 35 , 58 320 80 13 , 58 300 05 45 , 58 300 05 45 ,
pok. 8
UO1
Administrator
Irena Borysiak
58 304 31 23 , 58 309 44 71 , 58 320 02 85 , 58 320 76 38 , 58 309 44 74 ,
UO1
Administrator
Justyna Buczek
58 304 31 23 , 58 309 44 71 , 58 320 02 85 , 58 320 76 38 , 58 309 44 74 ,
UO1
Administrator
Izabela Rozwałka
58 304 31 23 , 58 309 44 71 , 58 320 02 85 , 58 320 76 38 , 58 309 44 74 ,
UO1
Administrator
Aleksandra Stasiuk
58 304 31 23 , 58 309 44 71 , 58 320 02 85 , 58 320 76 38 , 58 309 44 74 ,
pok. 10
KN
Starszy specjalista ds. opłat i rozliczeń
Alicja Gulczyńska
58 302 43 57 , 58 341 79 32 ,
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Bernadeta Ostapowicz
58 302 43 57 , 58 341 79 32 ,
pok. 11
UO1
Administrator
Anna Sailer
58 320 80 28 , 58 302 43 57 , 58 305 46 04 ,
UO1
Administrator
Monika Samociak
58 320 80 28 , 58 302 43 57 , 58 305 46 04 ,
pok. 12
UO1
Administrator
Ewa Biesiekierska
58 301 65 41 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij