Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Obszar Administracyjny 1 - Biuro Śniadeckich 12
ul. Śniadeckich 12,
Gdańsk - Aniołki
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1 A
UO1
Punkt Obsługi Interesantów
Punkt Obsługi Interesantów - POI
58 341 38 89,
pok. 1
UO1
Administrator
Irena Iwanow
58 320 13 34,
UO1
Administrator
Izabela Rozwałka
58 320 13 34,
pok. 2
NS
Specjalista ds. windykacji
Ewa Jasik
58 520 43 29, 58 320 80 13,
NS
Specjalista ds. windykacji
Jolanta Król
58 520 43 29, 58 320 80 13,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij