Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Obszar Administracyjny 2 - ul. Mściwoja II 44
ul. Mściwoja II 44 ,
Gdańsk - Przymorze Małe
uo2@nieruchomoscigda.pl
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
NO
Punkt Obsługi Kancelaryjnej
Punkt Obsługi Kancelaryjnej 2 - POK 2
58 512 30 57 ,
NO
Inspektor ds. kancelaryjnych
Ilona Wyrzykowska
58 512 30 57 ,
pok. 2
UO2
Administrator
Iwona Piotrowska
58 512 30 02 ,
UO2
Administrator
Izabela Sokołowska
58 512 30 02 ,
pok. 6
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Alicja Deja
58 552 38 74 , 58 512 30 59 ,
KN
Specjalista ds. rozliczeń
Karolina Suchecka
58 552 38 74 , 58 512 30 59 ,
pok. 7
UO2
Administrator
Violetta Błażkowska
58 522 00 35 ,
pok. 8
UO2
Starszy administrator
Jolanta Trochowska
58 341 26 20 , 58 522 00 34 ,
pok. 11
KN
Specjalista ds. rozliczeń
Jolanta Nowocień
58 553 44 53 ,
pok. 13
UO2
Administrator
Sylwia Wasilewska
58 553 59 12 , 58 512 30 51 ,
UO2
Administrator
Monika Wiśniewska
58 553 59 12 , 58 512 30 51 ,
UO2
Administrator
Piotr Wodyński
58 553 59 12 , 58 512 30 51 ,
pok. 14
KN
Inspektor ds. windykacji
Paweł Banel
58 512 30 43 , 58 520 43 16 , 58 553 08 11 ,
KN
Specjalista ds. windykacji
Zofia Matecka
58 512 30 43 , 58 520 43 16 , 58 553 08 11 ,
KN
Specjalista ds. windykacji
Agata Siemieniuk
58 512 30 43 , 58 520 43 16 , 58 553 08 11 ,
pok. 21
UO2
Zastępca Kierownika
Maciej Dormanowski
58 511 00 35 ,
pok. 23
UO2
Administrator
Urszula Florek
58 524 56 76 , 58 524 56 76 , 58 522 00 52 ,
UO2
Administrator
Katarzyna Kuchta
58 524 56 76 , 58 524 56 76 , 58 522 00 52 ,
UO2
Pomoc administracyjna
Małgorzata Senczyszyn
58 524 56 76 , 58 524 56 76 , 58 522 00 52 ,
UO2
Administrator
Katarzyna Sułkowska
58 524 56 76 , 58 524 56 76 , 58 522 00 52 ,
pok. 25
UO2
Kierownik
Kazimierz Kozieł
58 511 00 24 ,
pok. 27
UO2
Administrator
Martyna Dąbrowska
58 552 26 29 , 58 512 30 56 , 58 347 75 79 ,
UO2
Administrator
Sylwia Pierz
58 552 26 29 , 58 512 30 56 , 58 347 75 79 ,
UO2
Administrator
Anna Smyk
58 552 26 29 , 58 512 30 56 , 58 347 75 79 ,
pok. 28
UO2
Starszy administrator
Małgorzata Konczalska
58 524 56 77 , 58 522 00 55 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij