Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Obszar Administracyjny 4 - ul. Gościnna 17
ul. Gościnna 17 ,
80-032 Gdańsk - Orunia - Św.Wojciech - Lipce
uo4@nieruchomoscigda.pl
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
UO4
Punkt Obsługi Kancelaryjnej
Punkt Obsługi Kancelaryjnej 4 - POK 4
58 309 04 55 ,
NO
Inspektor ds. kancelaryjnych
Beata Sztachańska
58 309 04 55 ,
pok. 2
UO4
Administrator
Anna Pietrusewicz
58 512 30 52 , 58 300 05 36 ,
UO4
Administrator
Żaneta Prószyńska
58 512 30 52 , 58 300 05 36 ,
pok. 4
UO4
Administrator
Marzena Łukowicz
58 309 09 76 ,
pok. 5
UO4
Administrator
Michał Frąckowiak
58 324 87 94 ,
pok. 6
UO4
Administrator
Sylwia Dobrowolska
58 341 86 23 , 58 512 30 54 , 58 309 09 41 , 58 320 74 00 ,
UO4
Administrator
Maria Truszczyńska
58 341 86 23 , 58 512 30 54 , 58 309 09 41 , 58 320 74 00 ,
UO4
Administrator
Aneta Wójtowicz
58 341 86 23 , 58 512 30 54 , 58 309 09 41 , 58 320 74 00 ,
pok. 7
KN
Inspektor ds. windykacji
Żaneta Brodowska
58 341 27 50 , 58 320 74 88 , 58 341 23 10 ,
KN
Referent ds. windykacji
Marta Jung
58 341 27 50 , 58 320 74 88 , 58 341 23 10 ,
KN
Starszy referent ds. windykacji
Monika Śliwińska
58 341 27 50 , 58 320 74 88 , 58 341 23 10 ,
pok. 8
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Kamila Bielińska
58 341 32 79 , 58 341 34 25 , 58 320 76 39 ,
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Urszula Cybulska
58 341 32 79 , 58 341 34 25 , 58 320 76 39 ,
KN
Referent ds. opłat
Emilia Leśniewska
58 341 32 79 , 58 341 34 25 , 58 320 76 39 ,
KN
Specjalista ds. rozliczeń
Małgorzata Maj
58 341 32 79 , 58 341 34 25 , 58 320 76 39 ,
KN
Inspektor ds. rozliczeń
Dominika Rusińska
58 341 32 79 , 58 341 34 25 , 58 320 76 39 ,
pok. 9
UO4
Administrator
Adam Piotrowski
58 324 97 04 ,
pok. 10
UO4
Zastępca Kierownika
Grażyna Biesik
58 512 30 55 ,
UO4
Zastępca Kierownika
Anna Wesołowska
58 512 30 55 ,
pok. 11
UO4
Kierownik
Robert Olszewski
58 341 38 89 ,
pok. 12
UO4
Pomoc administracyjna
Łukasz Brożewicz
58 341 81 71 , 58 341 53 32 , 58 341 40 32 , 58 341 17 13 ,
UO4
Administrator
Kamila Główczewska
58 341 81 71 , 58 341 53 32 , 58 341 40 32 , 58 341 17 13 ,
UO4
Administrator
Agnieszka Kotłowska-Wawiórko
58 341 81 71 , 58 341 53 32 , 58 341 40 32 , 58 341 17 13 ,
UO4
Administrator
Magdalena Szramka
58 341 81 71 , 58 341 53 32 , 58 341 40 32 , 58 341 17 13 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij