Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Zarząd - Budynek B
ul. Partyzantów 74 ,
80-254 Gdańsk
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 101
UW
Inspektor nadzoru
Marcin Pycka
58 524 10 83 ,
pok. 110
NM
Kierownik - Radca prawny
Paweł Krasodomski
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
NM
Radca prawny
Sławomira Łabęcka
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
NM
Radca prawny
Paweł Ławiński
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
NM
Radca prawny
Małgorzata Pawłowska
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
NM
Pomoc administracyjna
Joanna Rolska
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
NM
Radca prawny
Agata Wilgocka
58 524 10 28 , 58 524 10 72 , 58 524 10 80 , 58 524 10 91 , 58 524 11 97 ,
pok. 201
UW
Pomoc administracyjna
Wiktoria Kamińska
58 345 08 19 , 58 524 10 84 , 58 300 02 73 ,
UW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Joanna Miler
58 345 08 19 , 58 524 10 84 , 58 300 02 73 ,
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Natalia Trzebiatowska
58 345 08 19 , 58 524 10 84 , 58 300 02 73 ,
pok. 202
UW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Sylwia Sypytkowska
58 345 08 56 , 58 524 10 85 ,
pok. 203
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Kamila Sowińska
58 524 11 87 , 58 524 11 96 , 58 300 02 74 ,
UW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Karolina Stosik
58 524 11 87 , 58 524 11 96 , 58 300 02 74 ,
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Monika Suliga
58 524 11 87 , 58 524 11 96 , 58 300 02 74 ,
pok. 204
UW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Aneta Mazurek
58 552 40 32 ,
pok. 205
UW
Kierownik
Wioleta Holender
58 524 10 55 , 58 552 12 49 ,
UW
Zastępca Kierownika
Anna Wojciechowicz
58 524 10 55 , 58 552 12 49 ,
pok. 208
UW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Kinga Baran
58 524 11 94 , 58 524 10 67 , 58 524 11 02 ,
UW
Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Gurczyńska
58 524 11 94 , 58 524 10 67 , 58 524 11 02 ,
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Pazda
58 524 11 94 , 58 524 10 67 , 58 524 11 02 ,
pok. 209
UW
Główny specjalista
Urszula Kuleszewicz
58 552 12 48 ,
pok. 213
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Ewelina Banach
58 520 87 83 , 58 522 07 70 , 58 524 10 47 , 58 300 02 84 ,
UW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Donata Belicka
58 520 87 83 , 58 522 07 70 , 58 524 10 47 , 58 300 02 84 ,
UW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Jerzy Chmielewski
58 520 87 83 , 58 522 07 70 , 58 524 10 47 , 58 300 02 84 ,
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Julia Wilk
58 520 87 83 , 58 522 07 70 , 58 524 10 47 , 58 300 02 84 ,
pok. 214
UW
Referent ds. nadzoru właścicielskiego
Karol Szudzik
58 520 90 08 , 58 524 10 89 ,
UW
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
Anna Zielińska
58 520 90 08 , 58 524 10 89 ,
pok. 401
KN
Specjalista ds. windykacji
Agnieszka Derendarz
58 343 04 84 , 58 341 21 77 ,
KN
Starszy specjalista ds. egzekucji
Marzena Fiedukowicz
58 343 04 84 , 58 341 21 77 ,
pok. 402
KN
Pomoc administracyjna
Dorota Chudzikiewicz
58 524 10 58 , 58 524 11 93 , 58 524 10 90 , 58 343 15 38 ,
KN
Referent ds. windykacji
Klaudia Prusak
58 524 10 58 , 58 524 11 93 , 58 524 10 90 , 58 343 15 38 ,
KN
Specjalista ds. windykacji
Anna Rucińska
58 524 10 58 , 58 524 11 93 , 58 524 10 90 , 58 343 15 38 ,
KN
Zastępca Kierownika
Magdalena Wencel
58 524 10 58 , 58 524 11 93 , 58 524 10 90 , 58 343 15 38 ,
pok. 403
KN
Zastępca Kierownika
Anna Cieślińska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 07 45 ,
KN
Specjalista ds. egzekucji
Justyna Kowalska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 07 45 ,
KN
Inspektor ds. egzekucji
Agata Obolewska-Woś
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 07 45 ,
KN
Specjalista ds. egzekucji
Sylwia Ujazdowska
58 524 10 41 , 58 524 11 92 , 58 343 04 83 , 58 343 07 45 ,
pok. 406
KN
Specjalista ds. egzekucji
Agnieszka Dudziuk
58 340 60 30 , 58 524 10 98 , 58 524 10 95 , 58 772 73 65 ,
KN
Pomoc administracyjna
Małgorzata Lis
58 340 60 30 , 58 524 10 98 , 58 524 10 95 , 58 772 73 65 ,
KN
Starszy specjalista ds. egzekucji
Magdalena Straszewicz
58 340 60 30 , 58 524 10 98 , 58 524 10 95 , 58 772 73 65 ,
KN
Inspektor ds. windykacji
Jan Wojciszke
58 340 60 30 , 58 524 10 98 , 58 524 10 95 , 58 772 73 65 ,
pok. 407
KN
Kierownik
Monika Lisowska
58 340 76 70 ,
pok. 408
KN
Starszy specjalista ds. egzekucji
Grażyna Chojecka
58 524 10 97 , 58 340 60 28 , 58 342 03 34 , 58 772 73 66 ,
KN
Pomoc administracyjna
Yuliya Mazko
58 524 10 97 , 58 340 60 28 , 58 342 03 34 , 58 772 73 66 ,
KN
Starszy specjalista ds. egzekucji
Teresa Rumiańska
58 524 10 97 , 58 340 60 28 , 58 342 03 34 , 58 772 73 66 ,
KN
Pomoc administracyjna
Violetta Sławińska
58 524 10 97 , 58 340 60 28 , 58 342 03 34 , 58 772 73 66 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij