Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Zmiany w eBOK (Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta) i w e-płatnościach

Informujemy, że w związku z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegnie zmianie działanie niektórych funkcjonalności. Uruchomiona zostanie nowa wersja portalu dla najemców lokali, tj. Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, która zyska nową odsłonę (poniżej zrzut ekranu eBOK od 1 stycznia 2020 roku). Zmianie ulegnie także wygląd dokumentów księgowych.

Nowa wersja portalu dostępna będzie pod adresem https://ebok.nieruchomoscigda.pl  Dane niezbędne do zalogowania się do nowego portalu można będzie uzyskać na nowej stronie logowania,

po wybraniu opcji "odzyskaj hasło za pomocą e-mail".

Wszystkie dokumenty elektroniczne, wystawione po 1 stycznia 2019 roku, będą dostępne tylko na nowym portalu. W przypadku problemów z ustawieniem nowego hasła prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Biurem Obsługi Mieszkańców.

Zmianie ulegnie także szata graficzna wysyłanych dokumentów księgowych: faktur, not księgowych oraz powiadomień o zmianach opłat (poniżej nowe wzory dokumentów). Od 1 stycznia 2020 roku e-faktury będą wysyłane z adresu e-mail: ebok@nieruchomoscidgda.pl  Numery kont bankowych, na które należy dokonywać płatności, nie ulegają zmianie.

 

 

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij